lines in red

Lines in red, 48x42cm, olja
 
 
 
 
 

De material jag huvudsakligen arbetar med är olja på duk, traditionell akvarellteknik och akvarellerad  tusch på kinesiskt papper, s.k. rispapper.

I mitt arbete pågår en oavbruten process av sökande. Jag försöker sträcka mig utanför mitt eget förutsägbara minne och seende. Spränga mina egna ramar och överraska mig själv.

Den mänskliga kroppen är i dubbel bemärkelse mitt arbetsredskap, eftersom människokroppen ofta får agera språkrör i mina bilder.

Tillsammans med pensel, kol, krita m.m bygger jag upp och bryter ned, om och om igen. På duk, papper, trä, plexi och plåt, allt material man kan göra avtryck på.

Allt för att fånga BILDENS EGNA LIV.

Jag vill gärna se konsten som "ett poem uttryckt med andra medel än ord." Och att det måste finnas rum för ett oändligt antal tolkningar.