<< Tillbaka

Håll om Akvarell på rispapper 18 x 13 cm

Ett blågrönt möte Akvarell 19x14cm

Känslorus Akvarell, gummi + tusch 76x56cm

Se mig Akvarell 19x14cm

Inspiration T.J. Akvarell + tusch o gummi 76x57cm

Akvarell Akvarell 28x19cm

Håll om Ett blågrönt möte Känslorus Se mig Inspiration T.J. Akvarell
Förförelse Blandteknik, 45x30cm

Enhet på penselspetsen Akvarellerad tusch på rispapper, 57x36cm

En påle genom kroppen Akvarell, 25x18cm

Andetag mot axel Akvarell på papper, 18x13cm

Kär lek Oljemålning, 145x110 cm

Passion Blandteknik på papper, 76x55 cm

Förförelse Enhet på penselspe... En påle genom krop... Andetag mot axel Kär lek Passion
Gemensam färg Akryl på duk, 22x19 cm

Öppen Blandteknik på papper, 19x12 cm

Grönt färgar av sig Olja på duk, 63x50 cm

Hålla andan Olja på duk, 110x75 cm

Bakbunden Tusch på papper, 76x56 cm

Lyft mig Blandteknik på papper, 30x33 cm

Gemensam färg Öppen Grönt färgar av si... Hålla andan Bakbunden Lyft mig
Hålla om Olja på duk, ca 18x13cm

Kloss an Olja på duk, 105x92cm

Sötma Blandteknik på papper, 17x12cm

I knäet Blandteknik på papper, 103x72cm

Hålla om Kloss an Sötma I knäet